top of page

3D printing in advertising.

3D prints can be used in so many areas of life and business that it would be difficult to list them all.

One of the industries that can definitely benefit a lot from 3D printing is the advertising industry. All companies involved in the design and production of physical advertising media will appreciate this solution.

From a three-dimensional backlit sign to a small key ring, the possibilities are limited only by your imagination.

One of the biggest advantages of 3D printing is the ability to print just one piece from a given model, without having to create a matrix or template first. All you need is an idea and a properly prepared model. This significantly reduces costs in low-series production.

An example would be a small gadget for a market stand. If it is associated with a certain opportunity, then its mass production - although it will undoubtedly reduce the cost of one piece, will be a waste.
Our printing house can create a model for you and print only one piece of it.

This solution will also work in prototyping, but if you decide to series production, it will give you a unique opportunity to get acquainted with the product and possibly make corrections.

Przykładem zastosowania druku 3D w reklamie, może być niewielki gadżet na stoisko targowe. Jeśli jest związany z pewną okazją, to masowa jego produkcja - choć niewątpliwie obniży koszt jednej sztuki, będzie marnotrawstwem. 
Nasza drukarnia może stworzyć dla Państwa model i wydrukować tylko jedną jego sztukę.

Takie rozwiązanie sprawdzi się również w prototypowaniu, jeżeli jednak zdecydują się Państwo na produkcję seryjną, da to niepowtarzalną okazję na zapoznanie się z produktem i ewentualne wprowadzenie poprawek.

Należy również pamiętać o możliwościach jakie oferuje druk 3D.
Wykonanie obiektu o skomplikowanej geometrii, niemożliwej do odtworzenia przy pomocy tradycyjnych metod produkcji nie stanowi wyzwania dla drukarek 3D.
W przypadku druku w naszej firmie, również gabaryty obiektu nie stanowią przeszkody. Nasze wielkoformatowe drukarki 3D są w stanie stworzyć obiekt o wymiarach sięgających nawet 2 metrów wysokości!
Czy to wszystko? Oczywiście nie można zapomnieć, że poszczególne elementy wydruków 3D można ze sobą łączyć

Druk 3D na potrzeby reklamowe oferuje niemal nieskończone możliwości, po odpowiedniej obróbce tj. wygładzeniu czy malowaniu, wydrukowany obiekt może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy konstrukcyjne, estetyczne czy nawet elektronikę. Logo klienta przekształcone w fizyczny obiekt przestrzenny czy wydrukowany w większej skali model produktu danej firmy to doskonałe przykłady praktycznego wykorzystania technologii 3D w reklamie.

bottom of page